המרצים

בכנס

אורחות חו"ל

Eva Henze

Mia Lehrer

מושב ראשון

מרחבי תרבות

מיכל בן שושן

דניאל נווה

טלי מוזס אלון

תייסר אליאס

חצב יפה

תמר דראל

מושב שני

קהילות וזהות מקומית

טלי וקסלר

אורנה בן ציוני

טלי טוך

לוטם בלנק

נמרוד אמאדו

מושב שלישי

מקום לאנשים

אורן עילם

אוהד סולומון

רון סבג

 OA סטודיו 

יונתן חבצלת

אמנון דירקטור

© 2023 by The Grid. Proudly created with Wix.com